عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها

اصولاً  بانکداری الکترونیک ، مزیت های زیادی برای بانک ها دارد . طبق تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه ی دیتا مانیتور اهم این مزایا به تبیین ذیل عنوان گردیده می باشد :

 • تمرکز بر کانال های توزیع جدید
 • ارائه ی خدمات اصلاح شده به مشتریان
 • بهره گیری از استراتژی های تجارت الکترونیکی

علاوه بر آن بانکداری الکترونیکی از دیدگاه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دارای مزیت های بالقوه ای می باشد . این مزیت ها از دیدگاه مؤسسه ی دیتامانیتور به تبیین زیر می باشد :

الف –  مزایای کوتاه مدت

در این جا کوتاه مدت به دوره ی زمانی یک ساله پس از آغاز بانکداری الکترونیکی اطلاق می گردد . که اهم ویژگی های این دوره عبارتند از :

ب –  مزایای میان مدت

در اینجا میان مدت به دوره ی زمانی بین  12  تا 18  ماه پس از آغاز بانکداری الکترونیکی ، اطلاق می گردد . اهم ویژگی های این دوره عبارت می باشد از :

 • یکپارچه سازی کانال های مختلف
 • نگهداری مشتری
 • گستردگی طیف مشتریان
 • هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب
 • کاهش هزینه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از پیامدهای مهم پیاده سازی و اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی ادغام کانال های مختلف توزیع خدمات می باشد و اصولاً  ادغام این کانال ها ، بانک ها را در ارائه ی خدمات مناسب به مشتریان توانا ساخته و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق این کانال ها ، خدمات متنوعی به مشتریان ارائه دهند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش عبارتند از:

 • سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان
 • سنجش و اندازه گیری اندازه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شعب بانک ملی استان گیلان
 • سنجش و اندازه گیری ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان با فرمت ورد