مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

) فرضیه پژوهش

فرضیه پژوهش به قرار زیر می باشد:

·     بین خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان ارتباط هست.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بین خدمات اینترنتی و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان ارتباط هست.
  • بین خدمات تلفن همراه و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان ارتباط هست.
  • بین خدمات خودپرداز و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان ارتباط هست.
  • بین خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان ارتباط هست.
  • بین خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان ارتباط هست.

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

متغیرهای پژوهش عبارتند از:

بانکداری الکترونیک:

عبارت می باشد از ایجاد امکاناتی در جهت افزایش سرعت و کارایی بانک در ارائه خدمات بانکی در هر مکان موردنظر مشتری و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با بهره گیری از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز به صورت 24 ساعته از طریق کانال های ارتباطی ایمن و متنوع عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بانکداری الکترونیکی ابزاری برای توسعه خدمات بانکی می باشد و در نتیجه بر حسب امکانات و نیازهای بازار در مدل ها، روش ها و انواع مختلفی رائه می گردد: اینترنت، تلفن همراه، خودپرداز، پایانه های فروش، تلفن بانک (حسن زاده وپورفرد، 1382)

اینترنت : بهره گیری ازخدمات بانکی ازطریق کامپیوتر وخط تلفن یا از طریق اینترنت نیز امکان پذیر می باشد.  با بهره گیری از این شیوه و با کمک نرم افزارهای پیشرفته که امکان رمز نگاری را از روی خط تلفن وشبکه اینترنت فراهم ساخته می باشد وبا در نظر داشتن شیوه های تصدیق هویت پیشرفته برای شناسایی فرد تماس گیرنده با شبکه بانک، امکان بسیاری از عملیات بانکی همچون: برداشت از وجه حساب و واریز به حسابهای دیگر میسر می باشد.

در این پژوهش کیفیت خدمات اینترنت بانک بوسیله گویه های 1 تا 17 پرسشنامه سنجیده می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش عبارتند از:

  • سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان
  • سنجش و اندازه گیری اندازه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شعب بانک ملی استان گیلان
  • سنجش و اندازه گیری ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان با فرمت ورد