عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

 دانش از دیدگاه کلر:
دانش برند براساس دو جزء آن تعریف می گردد: آگاهی از برند،‌ که به یادآوری و شناخت برند توسط محصول گفته می گردد، و تصویر برند،‌ که به یک سری پیوندهایی گفته می گردد که مصرف‌کننده در ذهن خود با برند ایجاد می کند.
1 – آگاهی از برند[1]:
اولین بعد از دانش برند می باشد که اندازه در دسترس بودن برند در حافظه را نشان می دهد. این عامل به قدرت گره های ذهنی مشتری بستگی دارد که در توانایی تشخیص برند توسط مصرف کننده در شرایط مختلف مؤثر می باشد. به اظهار دیگر آگاهی از برند به احتمال بخاطرآوری آسان نام برند در ذهن مصرف کننده مرتبط می باشد.
آگاهی از برند شامل دو بعد می باشد:شناخت[2] ویادآوری[3].
1 – شناخت برند: یعنی توانایی مصرف‌کننده در تأیید ظواهر قبلی برند وقتی که برند خاص را به عنوان یک نشانه می‌بیند. به بیانی دیگر شناخت برند نیازمند این می باشد که مصرف‌کننده برندی را که قبلاً‌ دیده یا شنیده به درستی تمییز دهد. شناخت برند هنگام تصمیم‌گیری در فروشگاه می‌تواند مهم باشد. در تصمیم‌گیری‌هایی با درگیری پائین، یک سطح حداقلی از آگاهی می‌تواند برای انتخاب محصول کافی باشد.
2 – یادآوری برند: یعنی توانایی مصرف‌کننده در بازیابی برند هنگامی که با طبقه محصول، نیاز برآورده شده توسط طبقه محصول یا نشانه‌های دیگری مواجه می گردد. به بیانی دیگر، یادآوری برند نیازمند این می باشد که مصرف‌کننده به درستی محصول را از حافظه خود فرابخواند. خیلی مهم می باشد که تنها عمق یادآوری (درصد افرادی که برند را می‌شناسند) اندازه‌گیری نشود،‌ بلکه عرض آن (نشانه‌هایی که منجر به یادآوری برند می شوند) نیز اندازه‌گیری گردد. یک شروع خوب برای سنجش عرض برند،‌ تفکر درمورد این می باشد که چه کسی،‌ کی،‌ کجا، و چگونه برند را می‌خرد یا بهره گیری می کند.

[1] – Brand Awareness

[2] – Recognition

[3] – Recall

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )  با فرمت ورد