مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

: متصل کردن مشتریان به حساب ها

در این دوره که از اواسط دهه ی 80  آغاز گردید امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم می گردد . یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و بهره گیری از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت ، نقل و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام می دهد . سالن بانک ها به مرور خالی از صف طولانی مراجعین می گردد . آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حساب ها اشتغال دارند ، به بخش های دیگر نظیر بازاریابی و خدمات مشتریان منتقل می شوند .

خطوط هوایی مثل ماهواره ماکروویو ، مودم های بدون سیم حجم زیادی از کار را پیش می برد اما نه همه ی آن را . به گونه کلی می توان گفت در این دوره وجود نیروی انسانی در شعب بانک ها هنوز الزام می باشد و مشتریان احساس می کنند که خدمات بهتری را دریافت می کنند. زیرا خود شاهد کار خود هستند . پول کاغذی هنوز در جریان می باشد و این رو دریافت پول یکی از فشارهای کاری می باشد . سیستم های تلفنی امکان بهره گیری 24 ساعته مشتریان را فراهم می سازند و محدودیت ساعت کار بانک ها تنگنای جدی مشتریان نیست . متصل شدن مشتریان به حساب های بانکی خودشان همانقدر که برای مشتریان سودمند می باشد ، برای بانک ها نیز مفید می باشد . زیرا حذف کاغذ و صرفه جویی در کارکنان امکان پذیر می باشد .

در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مثل وام و خدمات بیمه ای و غیره بایستی به شعب مراجعه کند و فقط عملیات بانکداری شعبه ای ، شامل دریافت های مشتریان بدون مراجعه به بانک انجام می گردد . از مهم ترین ویژگی های دوره سوم که آن را از دوره های قبل و بعد متمایز می سازد عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش عبارتند از:

  • سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان
  • سنجش و اندازه گیری اندازه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شعب بانک ملی استان گیلان
  • سنجش و اندازه گیری ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان با فرمت ورد