عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

فرآیند مدیریت عملکرد

فرآیند مدیریت عملکرد یک فرآیند چرخه ای می باشد که با برنامه‌ریزی عملکرد آغاز می گردد. خود برنامه‌ریزی عملکرد نیز شامل دو بخش می‌باشد که عبارتند از:

الف) تعریف تأثیر‌ها و مسئولیت‌های کارکنان و معیارها و انتظارات عملکرد که خود می‌تواند کارکنان را از نحوه مشارکت آنها در راهبرد سازمان آگاه نماید. دراین بخش کارکنان با اهداف کلان سازمان و راهبردهای دستیابی به آنها به گونه کامل آشنا می‌گردند و از خواستها و انتظارات سازمان آگاهی می‌یابند.

ب) تهیه و تدوین اهداف مشخص برای کارکنان که این کار نیز بر مبنای وظایف، تأثیر‌ها و مسئولیت‌های خود کارکنان انجام می گردد.

هر دو بخش فوق الذکر درچهار مرحله برنامه ریزی و اجرا می شوند:

 1. تعریف تأثیر‌ها، مسئولیت‌ها و تعیین اهداف از سوی سرپرستان و با بهره گیری از داده‌های دریافتی از کارکنان به گونه مشارکتی انجام می گردد.
 2. سرپرست به اتفاق کارمند و به گونه مشترک نسبت به تدوین راهبردهای لازم برای دستیابی به اهداف تعیین شده اقدام می نمایند.
 3. سرپرست به اتفاق کارمند در ارتباط با روشی که برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت کارمند مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت، تصمیم گیری می نمایند.
 4. سرپرست با انجام ارزیابی‌های لازم بر پیشرفت عملکرد کارمند نظارت نموده و بازخورد اصلاحی لازم را به او ارائه می نماید و به هدایت وی می پردازد. گاهی نیز سرپرست در انتظارات خود تجدید نظر نموده و آنها را تعدیل می نماید (نلی، 2000)..

هدایت رکن اساسی مدیریت عملکرد می باشد. در خلال جلسات هدایت، سرپرستان به ارائه راهکارهای لازم و هدایت کارکنان در مسیر توافق شده اقدام می نمایند تا کارکنان به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند. فرآیند مذکور باعث می گردد تا عملکرد مطلوب کارکنان تشویق و در نتیجه تکرا پذیری آن بیشتر گردد و از طرفی عملکرد نامطلوب نیز شناسایی و با ارائه راهکار مناسب توسط سرپرست، کارمندان به اصلاح عملکرد خود اقدام نمایند. همان‌گونه که ملاحظه می گردد نتیجه فرآیند فوق بهبودعملکرد کارکنان می باشد که در نهایت باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خواهد گردید. بهره‌وری نیروی انسانی از دو طریق یکی حذف یا کاهش عملکرد نامطلوب کارکنان و دیگری حفظ یا افزایش عملکرد مطلوب و تشویق در تکرار پذیری آن. در فرآیند ارزیابی عملکرد نکات فراوانی بایستی در نظر گرفته گردد زیرا طراحی دقیق و مناسب یک الگوی ارزیابی عملکرد متناسب با اهداف و ماموریت­های سازمان و با در نظر داشتن فرهنگ آن از وظایف اصلی و مهم مدیران سازمانهاست. اما آن چیز که بیش از هر چیز در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد مهم می باشد در نظر داشتن ماموریت و اهداف سازمان می باشد (نلی[1]، 2000).

از مطالب ارائه شده در کتب مختلف مدیریت چنین استنباط می­گردد که مراحل ارزیابی عملکرد به تبیین زیر می باشد:

 1. تعیین نتایج مورد انتظار (اهداف)
 2. تعیین شاخص­های مناسب جهت سنجش اهداف
 3. تعیین استاندارد با الگوی مطلوب
 4. تعیین نحوه و روش گردآوری اطلاعات موردنیاز

ارزیابی و سنجش اطلاعات (الوانی، 1391)

[1] Neely

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

 • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

 • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
 • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
 • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد