عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

سیستم کنترلی

سیستم کنترلی شامل دو قسمت کنترل وسیله نقلیه ای وکنترل جریان می باشد. مقصود از کنترل وسیله نقلیه ای، روش تکنولوژیکی می باشد که وسایل نقلیه را در تسهیلات ثابت هدایت می نماید.و چنین کنترلی می تواند به صورت دستی یا خودکار اعمال گردد. در طراحی هندسی تسهیلات ثابت بایدعلاوه بر مشخصات وسایل نقلیه،  مشخصات سیستم کنترلی وسیله نقلیه نیز مورد توجه قرار گیرد.(به عنوان مثال در ارتباط با توقف وسایل نقلیه، هم خصوصیات راننده و فاکتورهای جسمی و حسی بشر و هم مشخصات وسیله نقلیه مورد بهره گیری می تواند روی زمان توقف تاثیرگذار باشد.)

سیستم کنترل جریان دربرگیرنده روشهایی می باشد که با بهره گیری از آنها زنجیره ای از وسایل نقلیه به صورت یکنواخت و کارایی مناسب و همچنین با حداقل برخورد حرکت نمایند.این سیستم کنترلی دربرگیرنده انواع روش های کنترلی مانند علامت گذاری افقی و نصب علائم عمودی، سیستم های سیگنالی، ارائه و اجرای قوانین متناسب و متناسب برای بهره برداری از سیستم های مذکور می باشند.

◄ دسته بندی سیستم های حمل و نقل و زیر سیستم های اصلی حمل و نقل (طرق اصلی حمل ونقل)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم های حمل ونقل را می توان از جهات متعددی دسته بندی نمود.برای مثال می توان آنها را براساس نوع تکنولوژی به کار گرفته شده، عملکرد سیستم مورد بهره گیری، سرویس هایی که ارائه می دهند و یا براساس نوع مالکیت و یا مسئولیت اجراء و راه اندازی و … دسته بندی نمود. هریک از دسته بندی های مذکور، سیستمهای حمل  نقل رااز جنبه های گوناگونی مورد مطالعه قرار می دهند که اعمال کردن چنین تمایزهایی در ارزیابی ها و تصمیم گیری های مختلف مربوط به حمل ونقل مفید خواهند بود.

سیستمهای حمل ونقل براساس تسهیلاتی که برای اجزاء جریان فراهم می نمایند و اجزاء جریان به آنها تکیه می کنند، به چهار زیر سیستم اصلی تقسیم می شوند که به گونه متداول به این زیر سیستم ها طرق یا مدلهای حمل و نقل نیز گفته می گردد.  اما لازم بذکر می باشد که این واژه در بعضی از موارد و در بعضی از کتب به مقصود فرق ظریفتر و دقیقتر بین معانی سفر و روشهای مختلف مسافرت به کار رفته می باشد. به عنوان مثال، گاهی اوقات رانندگی به تنهایی و سفر به صورت هم پیمایی، طرق و مدلهای مختلفی از حمل و نقل درنظر گرفته شده اند.

 • حمل و نقل زمینی

زیر سیستم حمل ونقل زمینی، خود به دوگروه جاده ای و ریلی یا راه آهن تقسیم می گردد.  این تقسیم بندی زیر گروهی به دلیل وجود تفاوت های اساسی در تکنولوژیهای مورد بهره گیری آنهاست، عملا و در واقع این دو زیر گروه دارای شبکه های جداگانه ای می باشند.

به گونه کلی در زیرگروه جاده ای، راه ها دارای دو خاصیت عمده اصلی می باشند که یکی ایجاد دسترسی به نقاط وکاربریهای اطراف آنها و دیگری تامین حرکت برای وسایل نقلیه عبوری می باشد. برای آنکه حرکت وسایل نقلیه با سرعت بیشتری انجام گیرد، لازم می باشد که از توقف های پی در پی در سیستم به مقصود مسافرگیری، بارگیری و تخلیه بار کاسته گردد.پس و به گونه اختصار خاصیت حرکت و دسترسی درخلاف جهت یکدیگر اقدام می نمایند و بهبود یکی، موجب افت کیفت در دیگری می گردد. راهها معمولا براساس عملکرد و سرویس دهی خود، در استانداردهای کشورهای مختلف به چندین گروه مختلف تقسیم می شوند. درواقع چنین تقسیم بندی موجب توسعه سیستماتیک راهها و ایجاد تعادل بین ظرفیت شبکه، سرعت، ایمنی، راحتی رانندگان و تاثیرات محیط زیستی می گردد.

به گونه معمول در اکثراستانداردها و آیین نامه ها، معابر با در نظر داشتن جایگاه مکانی شان به دو گروه شهری و بین شهری (و یا روستایی) تقسیم می گردند. راههای شهری شامل معابری می باشد که درمناطق شهری واقع می باشند و گروه راههای بین شهری در برگیرنده جاده هایی می باشد که در خارج ازمناطق شهری قرار گرفته اند. طبقه بندی راههای بین شهری در بعضی از استانداردها به صورت شکل زیراست:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد