مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

کارایی منابع مالی

کارایی منابع مالی در پاسخ به پرسش (آیا در منابع مالی اختصاص یافته کارایی اقتصادی هست؟ آیا ستانده نظام آموزشی که براساس منابع مالی اختصاص یافته بین برنام های و منطقه ای کارایی لازم دارد؟) تعریف می گردد.

در زمینه مباحث اقتصاد و مالیه آموزش، کارایی و برابری-عدالت، از مهم ترین مباحث هستند و در این زمینه مطالعات گسترده در بیشتر کشورها انجام شده می باشد.

بهره گیری نامتناسب امکانات، «نا کارآمدی» را به ارمغان می آورد که این امر، کمبود منابع یا نیازهای مالی را تشدید خواهد نمود (نادری، 1389). از این گذشته تزریق منابع مالی بیشتر لزوماً به توسعه کمی و کیفی آموزش کمک نخواهد نمود.

در این پژوهش، کوشش می گردد، تصویری اجمالی برای ارزیابی وضعیت کارآمدی «بهره مندی از امکانات و منابع» در آموزش و پرورش کشور و نیز نحوه توزیع آن ارائه گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4-3 توزیع منابع مالی

توزیع منابع مالی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع مالی اختصاص یافته بین برنامه ای و بین منطقه ای به صورت عادلانه توزیع می گردد؟ تعریف می گردد. توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی و همچنین نابرابری در پیشرفت تحصیلی نیز دو موضوع جدی هستند که به بهره مندی مناسب همه اقشار و گروه ها از آموزش و پرورش آسیب می رسانند. عادلانه بودن توزیع امکانات آموزشی بایستی به گونه ای باشد که همه افراد در حد استحقاق (نه لزوماً برابر)، از آموزش مناسب بهره مند شوند و نبود یا کمبود امکانات آموزشی، نباید مانعی برای تحصیل افراد در هیچ نقطه ای از کشور بشود و امکانات بایستی در دسترس همه اقشار و گروه ها قرار گیرد (نادری، 1389).

یکی از اجزا و عوامل اصلی موفقیت هر برنامه، بخصوص برنامه های توسعه، بهره گیری مناسب و برخورداری از منابع و امکانات مالی می باشد.تخصیص بهینه منابع مالی محدود در طول سال های برنامه به فعالیت های رقیب به گونه ای که اهداف برنامه ریزان در افق برنامه محقق و یا تا حد ممکن قابل دستیابی گردد، از مسائل مهم و پیچیده در برنامه ریزی توسعه به شمار می رود.هر چه افق برنامه ریزی بلندتر و تعداد فعالیت های رقیب نیز بیشتر باشد، تخصیص بهینه منابع مالی دشوارتر می گردد. تخصیص منابع مالی، غالبا در شکل بودجه های سالانه نمود می یابد. از این منظر، بودجه را می توان یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی و کنترل در کشور و یا سازمان ها تلقی نمود، به نحوی که تهیه دقیق آن می تواند در نیل کشور و یا سازمان به اهداف برنامه ای خود بسیار موثر باشد (احمدی و بهکیش، 1382).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد