عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

1-1-1  پارادایم مدیریت برند

تحلیل مدیریت برند‌ی که چارچوب هفت رویکرد برند یا طبقه بندی مدیریت برند را که مبتنی بر فلسفه علم توماس کوهن [1]می‌باشد فراهم می‌آورد. از سالهای 1985 تا 2006 دو الگوی برجسته در جهان آکادمیک مدیریت برند وجود داشته‌اند: یکی با نقطه شروع مثبت گرایی[2] و دیگری با ماهیت تفسیری [3]  یا سازنده گرا[4]. حالت مثبت گرایی بر این تصور برند دلالت دارد که بازاریابان برند را با برقراری ارتباط هدفمند با مصرف کنندگان یا دریافت کنندگان منفعل تصاحب می کنند. سرقفلی برند چنین درک می گردد که توسط بازاریابان خلق می گردد. الگوی تفسیری در ماهیت برند و ارزش سرقفلی آن، به عنوان چیزی که در تعامل بین بازاریاب و مشتری فعال ایجاد می گردد، منعکس می گردد. تغییر جهت الگو در مدیریت برند در دهه‌ی1990 روی می‌دهد. این مسئله یک شبه اتفاق نمی‌افتد(حاجی بابایی، 1391: 98).

 

1-1-2  هفت رویکرد برند

هفت مکتب فکری، اساسا برداشتهای مختلفی از برند، ماهیت تعامل و ارتباط برند با مشتری و نحوه خلق و مدیریت ارزش گذاری برند را عرضه می نماید. هفت رویکرد برند در یک ترتیب زمانی ارائه می شوند که در این مجموعه داده‌ای تحلیلی ظاهر می شوند. این دوره زمانی به سه بخش تقیسم می گردد. دوره زمانی اول از 1985تا 1992، دوره دوم از 1993 تا 1999 و آخرین دوره از 2000 به بعد می باشد( جلالی، 1392: 36)

 

1-1-2-1 دوره زمانی اول از 1985تا 1992

در دوره رشد و کودکی مدیریت برند، پژوهش بر روی شرکت به عنوان فرستنده ارتباطات برند تمرکز دارد. این تمرکز پس زمینه دو رویکرد اول در مدیریت برند را شکل می‌دهد رویکرد اقتصادی و رویکرد هویتی

رویکرد اقتصادی : برند به عنوان بخشی از آمیزه بازاریابی سنتی

سرآغاز برای مدیریت برند، توجه خاص بر روی حوزه وسیع بازاریابی می باشد. این توجه با تحقیقات محیطی که برگرفته از تئوریهای آمیزه بازاریابی می باشد آغاز می گردد(4p). به نظر می‌رسد خلق ارزش برند تحت تاثیر تغییرات در کانال‌های توزیع، اصلاحات قیمت و تبلیغات قرار می‌گیرد. در این راستا، بازاریابان قطعا” مسئول خلق ارزش برند هستند

[1] -Tomas Kuhn

[2] -Positiveistic Point

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] -Interpretive Nature

[4] -Constructivist

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )  با فرمت ورد