عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     اهمیت درگیری شغلی:

مانند تأثیر­هایی که افراد در جامعه ایفاگر آن می­باشند، تأثیر­هایی می باشد که در سازمان نو محیط کاری می­پذیرند. کان[1] (1990) اولین کسی بود که این مفهوم را وارد محیط­های کاری نمود. به نظر کان کارکنان سازمان نیز در یک تأثیر کاری ممکن می باشد، درگیر بوده یا درگیر نباشند. وی درگیر شدن در کار را «وضعیتی روانشناختی که در آن فرد خود را مطیع و تحت امر تأثیر کاری­اش در سازمان در می‌آورد تعریف می­کند (کان، 1990، ص 694). در درگیری فرد خود را به گونه فیزیکی، شناختی و عاطفی به استخدام تأثیر کاریش در سازمان درآورده و خود را در راستای عملکرد تأثیر خود این می­کند. به نظر کان فرد و تأثیر دارای تعاملات متقابل هستند به طوری که اولا فرد انرژی خود را برای رفتارهای در تأثیر صرف کرده (استخدام شخصی[2])، ثانیا خود را درون تأثیر اظهار می­کند (اظهار شخصی[3]) (کان، 1990، ص 700). انقدر که درگیری باعث می­گردد که کارکنان دارای روحیه و جسارت در کار باشند، عدم درگیری باعث می­گردد که کارکنان از تأثیر خود جدا افتاده و رفتارهای کناره جویانه از خود نشان داده و در برابر تأثیر کاریشان موضعی دفاعی به خود بگیرند (مای، 2004، ص 152). کارکنان غیر درگیر خود را از انجام تأثیر کاریشان کنار کشیده، به گونه عاطفی و شناختی عقب می­نشینند. آنها وظایف کاری خود را به گونه ناقص انجام می­دهند، رفتار آنها فاقد کوشش و کوشش لازم بوده و تبدیل به آدم­واره­هایی بی­روح با حرکاتی ساعت‌وار و غیرارادی می­گردند (لوتانس و پیترسن، 2002، ص 278).

پژوهش­ها و نوشته­ها در این زمینه نشان دهنده این می باشد که درگیر شدن کارکنان در کار تأثیر قابل توجهی بر سودآوری، بهره­وری (هارتر، 2002، ص) ، و رضایت و وفاداری مشتریان (سالانوا) سازمان‌ها داشته و تحت تأثیر عوامل مختلف فردی، شغلی و سازمانی می باشد (میلو، 2008، ص ).

درگیر شغلی طی بیش از دو دهه در زمینه روابط سازمانی، رفتاری، انسانی، مدیریت سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد درگیری شغلی بعنوان یکی از ویژگی­های روانی اجتماعی کارکنان پنداشته می گردد (اٌ، آی، آکیبوبولوا، 2011).

درگیری شغلی شامل جهانی سازی ارزشها و اهمتی کار در رانندگی تک تک کارکنان می باشد (اُ، آی، آکین بو بولا، 2011، لودال و کاینر، 1965). تحقیقات پیشرفته در مورد درگیری شغلی یکی از اهداف سالانه مهم تلقی می گردد زیرا بسیاری از پژوهشگران درگیری شغلی را بعنوان عامل تعیین کننده مقدماتی در کارآمدی سازمانی (اُ، آی آکین بو بولا، 2011، فایفر، 1994) و دیگر برآیندها از قبیل کشمکش و ابهام در تأثیر (آُ، آی، آکین، بوبولا، 2011، کلین بل و شادو یک ، 2005).

 

[1]Spontaneous

[2]Self – Employment

[3]Self – Expression

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد