مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

1-1-1 تأثیر برندها

کوین کلر در کتاب مدیریت استراتژیک برند،در ارتباط با کارکردهای برند برای مصرف کننده و تولید کننده اینچنین تبیین داده می باشد: ( بطحایی، 1391: 156).

1-1-1-1 تأثیر برند برای مصرف کنندگان

 • شناسایی منشاء و سازنده‌ی یک محصول
 • قرار دادن مسئولیت‌ها بر دوش شرکت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کاهش ریسک‌ها و مخاطرات
 • کاهش هزینه‌های جست و جو
 • تعهد و ایجاد نزدیکی با سازنده‌ی محصول
 • قلمداد شدن به عنوان ابزاری نمادین
 • نشانگر کیفیت

1-1-1-2  تأثیر برند برای تولید کننده

 • ابزار شناسایی و معرفی آن با هدف ساده سازی فرآیندهای داد و ستد
 • ابزار حفظ حقوق مالکیت معنوی[1] و ویژگی های منحصر به فرد آن
 • نشانگر سطح کیفیت برای مشتری های راضی
 • ابزار نزدیکی میان محصول و تداعی های مثبت و منحصر به فرد در ذهن مصرف کنندگان
 • منشاء مزیت رقابتی[2]
 • منشاء دستیابی به مزیت مالی و سودآوری

[1] -Intellectual Property Rights

[2] – Competitive Advantage

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )  با فرمت ورد