عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

1-1-1-1 دوره زمانی دوم 1999-1993: کانون بشر / گیرنده

تغییر سمت و سوی در نظر داشتن سوی گیرنده ارتباط برند، دوره زمانی جدیدی را مطرح نمود که کاملا” متفاوت از دوره 93- 1985به نظر می‌رسید. اکثر مقالات پژوهشی جدید، گیرنده ارتباط را مخاطب قرار دادند. در این پژوهشها، دانش ناشی از رویکردهای متفاوت روانشانسی بشر در نظریه مدیریت برند تعدیل می شوندو نگاه بشر شکلی دو طرفه به خود می گیرد: مشتری بدقت مطالعه می گردد و جنبه‌های فکری متفاوت برند انسانی به بازی گرفته می شوند. رویکردهای انسانگرایی و فردگرایی یعنی رویکرد مشتری مدار، رویکرد ارتباط‌ای و رویکرد شخصیتی – نیز در این سالها پدیدار شدند.

رویکرد مشتری مدار: وقتی برند با انجمن‌های مشتری مرتبط می گردد

در سال 1993 کوین لین کلر رویکرد کاملا ” جدیدی را در مدیریت برند پیدا نمود. بر اساس یافته های کلر، برند به عنوان یک تعبیر شناختی در ذهن مشتری برداشت می گردد. چنین فرض می گردد که یک برند مطلوب، تصاویر مطلوب و منحصر به فردی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند. در این شیوه توجه از فرستنده به سمت دریافت کننده (گیرنده )پیام منتقل می گردد. در این رویکرد، مشتری مالک برند می باشد، اما همچنان برداشتی از ارتباطات خطی اعمال می گردد. جنبه مشتری این رویکرد، ریشه در بخش روانشناختی بشر دارد و در این عقیده رایج، کامپیوتر تشبیه مهمی برای فرد به عنوان یک مصرف کننده می باشد. این جنبه مشتری، ارتباطات خطی را اعمال می کند، زیرا که این چنین برداشت می گردد که بازاریابان قادرند مشتری را براساس خواسته‌های خود برنامه ریزی نمایند. از این رو این مکتب فکری به عنوان نافذترین مکتب فکری در مدیریت برند مطرح گردید.

رویکرد شخصیتی: برند به عنوان یک شخصیت انسانی

موضوع مهم دیگر در مدیریت برند در سال 1997 با انتشار یک پژوهش علمی در ارتباط با شخصیت برند[1] مطرح گردید. این مطالعه نشان داد که مشتریان علاقه خاصی به دادن یک شخصیت شبیه بشر به برند دارند. این پژوهش به این نکته تصریح دارد که مشتریان به برندها شخصیت می‌دهند و از این شخصیت‌ها در گفتگوهای خود را برای اظهار و تعبیر هویت فردی‌شان بهره گیری می‌کنند. به بیانی دیگر، مشتریان با مطرح کردن این برندها کوشش در مطرح کردن جایگاه اجتماعی خود را دارند. رویکرد شخصیتی در روانشاسی شخصیت بشر ریشه دارد که در همین راستا از تکنیک‌های مقیاس گذاری مکی و دیگر روشها جهت شناسایی و اندازه گیری شخصیت برند بهره گیری می کنند. رویکرد شخصیتی، پیش‌نیاز و بسیار مرتیط با رویکردهای ارتباط‌ای می باشد.

[1] Brand Prsonality

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )  با فرمت ورد