عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-                 رضایت شغلی:

محققان مختلف تعاریف گوناگونی از رضایت شغلی ارائه کرده‌اند؛ که به چند مورد از این تعاریف تصریح می گردد:

“هرسی و بلانچارد”[1] معتتقدند رضایت شغلی تابعی از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد می باشد .در حالی که این دو توافق و تعادل داشته باشند رفتار به گونه هم زمان بر آورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد می باشد یعنی تاثیر و رضایت توامأ حاصل می گردد .( علاقه بند 1373، ص 138)

“هایلین [2]“می گوید که رضامندی شغلی یک پدیده احساسی می باشد که یک کارمند درمورد شغل خود می تواند بدست آورد .پس رضایت شغلی زمانی حاصل می گردد که کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته باشند . از حقوق و مزایای خود راضی باشند ؛ فرصتهای مناسبی برای ارتقا ء ترفیع داشته باشند و از همکاران و سرپرستان خود نیز راضی باشند .

“فلدمن و آرنولند[3]” رضایت شغلی را مجموعه تمایلات مثبت یا احساسات مثبت که افرا نسبت به شغل خود دارند تعریف می نمایند . زمانی که می گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد منظورمان این می باشد که به اندازه زیادی شغلش را دوست دارد و از طریق آن نیازهای خود را ارضاء می نماید و از درنتیجه احساسات مثبتی دارد .(آرنولند و فلدمن 1988ص315)

انیستیتو تحقیقا ت اجتماعی میشیگان رضایت شغلی را رضایت سازمان ؛ رضایت از سرپرست ؛ رضایت از شغل ؛ رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از گروه کاری یا همکاران می داند . ( سرمد ؛ 1378؛ ص 213 )

رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه‌های مثبت که فرد نسبت به شغل خود دارد. وقتی یک شخص می‌گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد. (مقیمی، 1380 ، ص383)

رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساسات سازگار و ناسازگار می باشد که کارکنان با آن احساس‌ها به کار خود می‌نگرند. (کیت دیویس،1370 ، ص169)

به گونه کلی رضایت شغلی مجموعه احساسات و عواطفی می باشد که افراد درمورد شغلهایشان دارند رضایت شغلی دارای پتانسیلی می باشد که بر طیف وسیعی از رفتارها در سازمان تأثیر می گذارد و به تندرستی و سلامت کارکنان کمک می کند . (جنفر[4]و گارت[5]، 1999ص78)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ایجاد رضایت شغلی در کارکنان احتمالاً سرعت بالایی نخواهد داشت اما، قطعاً با شتاب بسیار بالایی از بین می‌رود. ممکن می باشد همه‌ی شرایط برای بالا نگه داشتن رضایت کارمندی در حدِّ فوق‌العاده باشد اما فقط با یک برخورد نامناسب مدیر امکان تأثیر این شرایط مناسب به صورت کاملاً محسوسی به سمت صفر میل نماید.

2-1-2-      اهمیت رضایت شغلی:

مسئله اساسی برای مدیران سازمانها این می باشد که چطور میتوان همزمان با تجهیز فعالیتهای افراد در جهت هدف های سازمان طوری اقدام نمود که افراد از کار و کوشش خود در سازمان رضایت شخصی و پاداش کسب نمایند.( کمالوند؛ 1378؛ ص 114)

[1] . Hersey & Blanchard

[2] . Hylin

[3] .Arnold,Feldman

[4] .Jennifer,M

[5] .Gareth

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد