مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

کلیات روش پژوهش

3-1-1 مقدمه

به نظر می رسد در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر، بشر همیشه با پژوهش سروکار داشته می باشد. آن چیز که در اینجا اهمیت دارد آنکه تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد.

پژوهش در لغت به معنای درست و راست گردانیدن، یافتن، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده می باشد. تعاریف بعمل آمده از پژوهش و پژوهش فراوان اند. پژوهش به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد.

به‌کارگیری روش علمی در پژوهش، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل‌قبول و علمی می باشد، لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش‌شناسی (متدلوژی) نیاز هست. جهانی که بشر در آن زندگی می کند، دارای ویژگیهایی می باشد که بخشی از آن بر او پوشیده می باشد.روش پژوهش فرایندی نظام مند برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه راه حل برای یک مسئله می باشد. به این ترتیب به شکل کلی، روش پژوهش را می توان مجموعه‎هایی از قواعد و ابزارهای متغیر دانست که به شکل منسجم و سیستماتیک برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات به کار گرفته  می گردد (خاکی، 1386).

در این پژوهش که به واسطه مفید واقع شدن نتایج آن در عملکرداموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان، پژوهش کاربردی به شمار می رود، به مطالعه تأثیرمنابع مالی برعملکردآموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان پرداخته شده می باشد.در ادامه به طرح مساله پژوهش، اظهار فرضیات، روش آزمون، روش گرداوری اطلاعات، معرفی و نحوه محاسبه متغیرها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت اظهار مدل نهایی پژوهش پرداخته می گردد.

 

3-1-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند صفت مشخصه صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (دلاور، 1390)

جامعه آماری پژوهش، کلیه مناطق 33 گانه  اموزش و پرورش استان گیلان از سال 1388تا پایان  سال 1392  می باشد.

نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (عادل آذر، 1382).

نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و یا اشیا که از یک جامعه تعریف شده، به عنوان نماینده آن جامعه انتخاب می گردد (دلاور،1390). در این پژوهش مقطع متوسطه 33 منطقه آموزش و پرورش استان گیلان به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته گردید.که از طریق مطالعه اسناد مالی درمدارس و همچنین از طریق ارشیو اطلاعات اداره کل  اموزش و پرورش استان گیلان و تمامی ادارات اموزش و پرورش مناطق 33 گانه  استان گیلان، جهت مطالعه اندازه معدل دانش اموزان، تعداد دانش اموزان و تعداد کلاس برای عملکرد اموزشی و اندازه کمک مردمی و سرانه دانش اموزان و اندازه کمک های بخش دولتی  برای منابع مالی نمونه گیری انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد