عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

عملکرد آموزشی

2-1-1 مقدمه

پرواضح می باشد که شناخت، پایه و اساس هر حرکتی می باشد. بدیهی می باشد که در مدیریت نیز، شناخت مقدمه اصلاح و بهبود می باشد و جزء وظیفه اصلی مدیر ذکر می گردد، در این راستا، ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوش گرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می باشد. هر سازمانی برای به دست‌آوردن نتایج کاری خوب بایستی ارزیابی دوره ای از عملکرد خود داشته باشد.مطالعه عملکرد هم پیش‌گیری کننده و هم تشخیص دهنده می باشد (ایران زاده و همکاران، 55:1390). بقا ودوام سازمان‌ها و همچنین توسعه آن‌ها نیازمند درک به هنگام فرصت‌‌های محیطی وتغییرات در بازار می باشد. سازمان‌هایی که توان درک قواعد بازار را دارند، شانس بیشتری برای بهره مندی از فرصت‌ها می‌یابند. تکنولوژی ‌های جدید توجه‌های نو و روش‌های جدید همه می‌توانند قواعد موجود را دگرگون سازند و شرایطی کاملاً جدید بیا‌فرینند (عطافر و همکاران، 147:1389) پس، سازمان ها بایستی وقت، انرژی و منابع انسانی و مالی قابل توجهی را صرف مطالعه عملکرد خود در تحقق اهدافشان کنند (کاظمی و همکاران، 1388).

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده می باشد و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که بشر ها فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابراین نیاز است برنامه‌ریزان و سیاستگذاران آموزشی، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تا بتوانند آمادگی دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند.از این رو در این قسمت از پژوهش آغاز به مطالعه عملکرد آموزشی و تبیین و بسط کامل آن پرداخته شده و سپس مطالعه بر روی اثر منابع مالی بر عملکرد آموزشی صورت پذیرفته می باشد.

 

2-1-2 مفهوم عملکرد

عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج می باشد. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی می­شوند و عملکرد را از مفهوم انتزاعی به اقدام تبدیل می­کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می­آیند­ (محصول کوشش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شده می باشد) و می‌توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت نمود.این تعریف از عملکرد، منجر به این نتیجه­گیری می­گردد که هنگام ارزیابی عملکرد گروه­ها و افراد، هم ورودی­ها (رفتار) و هم خروجی­ها (نتایج) بایستی در نظر گرفته شوند (آرمسترانگ، 13:1385). هولتون و بیتز[1] اظهار می­کنند که«عملکرد یک ساختار چند بعدی می باشد که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل متفاوت می باشد». برنادین و همکارانش نیز عقیده دارند که «عملکرد بایستی به عنوان نتایج کار تعریف گردد، زیرا نتایج قویترین ارتباط را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و تأثیر­های اقتصادی، دارد» (صالحی‌‌نژاد، 57:1391). بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‎کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی گردد. دولت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات همواره در جهت نیل به این هدف می‌کوشند. بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی

  1. 1. Holton and Bates

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد