عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

بانکداری دفتری

بانکدایر دفتری مانند بانکداری خانگی می باشد ، با این تفاوت که بانکداری خانگی مخصوص خانوارهاست و بانکداری دفتری در دفاتر کار افراد صاحبان حرفه ، مؤسسات و سازمان ها مورد بهره گیری قرار می گیرد . ( شیخانی ، 1382 ، ص 72 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-4-7) خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون

شیوه ی دیگر ، بهره گیری از شبکه ی تلویزیونی کابلی ، برای انجام امور بانکی می باشد . در این شیوه با بهره گیری از یک حساب و انتخاب کانال تلویزیونی مربوط به بانک خود ، می توان بسیاری از عملیات بانکی را که از طریق تلفن عادی انجام می گردد ، انجام داد . این روش طی 2 یا 3  سال گذشته ابداع شده می باشد و به دلیل دسترس بودن تلویزیون در هر خانه ای این شیوه بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. در واقع یکی از حلقه های تکمیلی بانکدای الکترونیک در دنیا می باشد که رو به گسترش می باشد. در این شیوه مشتری می تواند بدون مراجعه به بانک در منزل خود از طریق تلویزیون که امکانات اجرایی بانکداری الکترونیک در آن در نظر گرفته شده می باشد ، با بانک مربوط که در آن حساب دارد، ارتباط مستقر کند و از کلیه ی خدمات بانکی به صورت 24 ساعته بهره گیری کند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش عبارتند از:

  • سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان
  • سنجش و اندازه گیری اندازه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شعب بانک ملی استان گیلان
  • سنجش و اندازه گیری ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان با فرمت ورد