عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

عاطفه

در فرهنگهای لغت تعاریف گوناگون از عواطف هست . در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی عاطفه چنین می باشد : ” هر تحرک در ذهن ، احساس ،هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده”  واژه عاطفه [1] از فعل لاتین Emovere به معنای حرکت و جنبش ریشه گرفته می باشد .

افلاطون[2] از نخستین کسانی بود که عاطفه را از جنبه های ابتدایی و حیوانی ماهیت بشر و در تضاد با تعقل معرفی نمود.امروزه هم رگه هایی از این پدیده که عاطفه تفکر منطقی را متزلزل می سازد هنوز باقی مانده می باشد (حاجی زاده ، 1381 : 34)

تعریف دیگری که از عواطف در فرهنگ لغت راندم هاوس( 1973 : 270) آمده ، عاطفه را نوعی حالت احساسی یا هیجانی می داند که خودآگاه و ارادی می باشد و طی آن حالتهایی زیرا شادی ، غم ، غصه ، ترس ، تنفر و … تجربه می شوند و با حالتهایی زیرا شناخت یا انگیزش و اراده تفاوت دارند(سیاروچی و دیگران،1384 : 4)

آن چیز که را که ما اکنون در مورد تأثیر عاطفه بر شناخت می دانیم ، حاصل تلاشهای مربوط به دو دهه گذشته می باشد (فورگاس ، 1999)

مطالعات جدید نشان داده اند که بر خلاف باور اغلب فلاسفه و روان شناسان ، شناخت و عاطفه، مستقل و جدای از یکدیگر نیستند بلکه ارتباط و پیوستگیهای زیادی بین احساسات و افکار در حیات اجتماعی بشر هست از سوی دیگر احساسات و خلق و خوی ما می توانند تاثیر اساسی بر حیات ذهنی و اعمال و رفتار ما داشته باشند اما تا این اواخر ما آگاهی کاملی نسبت به چگونگی و چرایی این تاثیرات نداشتیم.

یک مولفه مهم اما فراموش شده هوش هیجانی ، آگاهی از این موضوع می باشد که چگونه حالات هیجانی بر افکار و رفتارهای ما تاثیر می گذارند.

رشد فزاینده پژوهشهای تجربی که اخیراً پیرامون هیجان صورت گرفته ، موجب گردید تا ما بتوانیم به درک همه جانبه احساسات بر موضوعی که در مورد آن فکر می کنیم یا کاری که انجام می دهیم بپردازیم.

مولفه مهم و اساسی هوش هیجانی ، آگاهی نسبت به تاثیر هیجان بر کنش و عملکرد و آگاهی از چگونگی کنترل آنها می باشد .

هیجان می تواند هم بر فرآیند تفکر و هم بر محتوای تفکر ، قضاوتها و رفتارها                   اثر بگذارد(سیاروچی و دیگران ، 1383 : 12)

2-1-7-هیجان

هیجانها تأثیر مهمی را در زندگی اعمال می کنند.آنها به رویاها ، خاطرات و ادراک ما اثر                می گذارند.هیجانها احساساتی هستند که به زندگی شور و نشاط می دهند و اجازه می دهند شادیها و غمهای زندگی را تجربه کنیم.بدون وجود هیجانات زندگی بی روح ، سرد و پوچ می گردد.

[1]-Emotion

[2]-Platto

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد