مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

منابع مالی

2-2-1 مقدمه

نکته مهم این می باشد که مدرسه و مناطق آموزش و پرورش به اندازه فراوانى به اندازه و نحوه تخصیص منابع مالی وابسته هستند. به بیانی دیگر، بدون منابع مالی کافی، واحدهای آموزشی و نیز مناطق آموزش و پرورش، امکان جذب سرمایه انسانی مورد نیاز را ندارند، نمی توانند فضا و تجهیزات آموزشی مناسب را تأمین کنند، تأمین منابع درسی و… برایشان ممکن نیست. از این رو، بودجه و منابع مالی یکی از مهمترین عوامل آموزشی به شمار می رود که اندازه منابع مالی و نحوه بهره گیری از آن، موضوع پژوهش‌های گسترده‎ای در نیم قرن گذشته بوده می باشد.به علاوه، کسانی که تخصیص منابع مالی را بر عهده دارند، مایل اند بدانند که منابع تخصیص یافته آن‌ها کجا و چگونه مصرف می گردد و انتظار دارند دریافت کنندگان منابع در خصوص نحوه مصرف این منابع پاسخگو باشند. از طرف دیگر، دریافت‌کنندگان منابع معمولاً تمایل دارند که در تخصیص منابع از آزادی اقدام بیشتری برخوردار و نیازی به پاسخگویی در برابر نهادهای بیرونی نداشته باشند (بکر و همکاران، 2008).

 

2-2-2 تعاریف منابع مالی

منابع مالی متفاوت برای عملکردهای ویژه ای که دولت بایستی فراهم کند به وجود می آید . بیشتر منابع مالی منافع خود را از مالیات بر دارایی ها؛ درآمد و فروش تجاری کسب می کنند . آنها همچنین ممکن می باشد این منابع را به عنوان تسهیلاتی از دیگر شرکتهای دولتی، جرایم ویا حق صدور گواهینامه و مطالبات به ارائه خدمات کسب کنند. هر یک از منابع مالی بایستی مخارج خود را با تطابق و در نظر داشتن اهداف مشخص شده خود صرف نماید. به عنوان مثال؛ یک منبع مالی که برای اهداف ایمنی در برابر آتش سوزی در نظر گرفته شده می باشد را نمی توان برای تهیه اتوبوس برای مدارس محلی در نظر گرفت.

قسمت آتش‎نشانی تنها می‎تواند هزینه های خود را صرف فعالیت‎هایی کند که به ایمنی در برابر آتش‌سوزی مربوط می گردد. هر یک از منابع مالی حساب های دارایی و بدهی خاص خود و حساب‎های درآمد و مخارج مخصوص به خود را داراست. اصطلاح مخارج به خروج منابع از وجوه مالی تصریح دارد که برای ارائه خدمات دولتی به کار می رود. برای هر دوره مالی و هر یک از وجوه مالی بایستی صورتحساب های جداگانه ای تهیه نمود. بدین طریق شرکت های دولتی و دیگر گروههایی که علاقمندند ممکن می باشد به ارزیابی نحوه عملکرد هر یک از منابع مالی در راستای تحقق اهداف خاصی که برای آن وجوه در نظر گرفته شده می باشد بپردازد.

2-2-3 انواع منابع مالی

واحدهای دولتی از هشت نوع وجوه مالی بهره گیری می کنند که عموما بر اساس مشابهت روش حسابداری و گزارش به کار رفته در سه شکل عمده تقسیم می شوند. این هشت نوع وجوه مالی به قرار زیر می باشد (رستم نژاد، 1392):

 

2-2-3-1 دولتی

وجوه مالی دولتی  برای ارائه خدمات پایه ای دولتی به مردم از چهار وجوه دولتی بهره گیری می گردد. هدف هر یک از وجوه مالی در زیر ذکر گردیده می باشد:

الف. وجوه مالی کلی

تمامی منابع به غیر از آن منابعی برای وجوه مالی دیگربه کار می طریقه را وجوه مالی کلی گویند . این نوع از وجوه مالی در برگیرنده حمل و نقل برای ارائه خدمات عمومی دولت که از سوی مدیران، قانون‌گذاران و قوه قضایی واحدهای دولتی ارائه می گردد، به کار می رود. به علاوه موارد خدمات عمومی مثل محافظت در برابر آتش سوزی و فعالیت های فرهنگی و تفریحی عمومی در این بخش قرار می گیرد.

ب. وجوه مالی درآمدی خاص

وجوه موجود در منابع درآمدی خاص که از لحاظ قانونی تنها بایستی برای اهداف خاصی به کار طریقه در این قسمت قرار می گیرند. این نوع از وجوه مالی دربر گیرنده منابع و مخارج برای فعالیت هایی مثل ساخت کتابخانه های عمومی می باشد.

ج.وجوه مالی سرانه پروژه ها

منابع مالی که قررار می باشد برای اکتساب و یا ساخت پروژهای سرنه ای عمده به کار رود که برای همه مفید می باشد در این قسمت قررار می گیرد. چنین پروژه هایی شامل پارک های عمومی و ساختمان های شهرداری می باشد. این نوع از وجوه مالی تنها در طی ساخت آن امکانات وجود خواهد داشت و با اتمام ساخت آنها این وجوه بسته خواهد گردید (رستم نژاد، 1392).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د.وجوه مالی ارائه خدمات به تعویق افتاده

جمع آوری منابع به مقصود پرداخت سودها و بدهی‎های طولانی مدت شامل این قسمت می‎گردد. همان ‌طوری که از نام برمی‎آید، این نوع از وجوه مالی مسئول پرداخت بدهی های طولانی مدت دولت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد