مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

ارزش مشتری

اگرچه اهمیت ارزش مشتری به گونه گسترده ای مورد توجه قرار گرفته اما از آنجا که تحقیقات در ارتباط با مفهوم ارزش مشتری به گونه ای تخصصی صورت نگرفته هیچ تعریف واضحی از آن وجود ندارد. مطالعات اخیر در ارتباط با تأثیرات استراتژی های بازاریابی، بحث می کند که ارزش با در نظر داشتن کیفیت محصول، قیمت آن و نیز انتظارات مشتریان تعین می گردد.

ارزش، ارزیابی کلی مشتری از اندازه مطلوبیت یک محصول بر مبنای اداراک وی از آن چیز که دریافت کرده در ازای آن چیز که پرداخت کرده تعریف می گردد.

دادز و همکاران (1991)، بحث می کند که ادارک خریدار از ارزش، ارتباط بین کیفیت یا منافعی که در محصول دریافت می کند و ارزش های از دست رفته ای که در پرداخت قیمت محصول درک می کند را نشان می دهد.

گال (1994)، ارزش را کیفیت ادارک شده بازار که مطابق با قیمت محصول می باشد در نظر می گیرد.

گودستین و باتز(1996)، ارزش را قید و بند احساسی ایجاد شده بین یک مشتری و یک تولید کننده، پس از اینکه مشتری کالا یا خدمتی را که توسط آن عرضه کننده تولید گردیده را مصرف نمود تعریف می کنند.

وودراف(1997)، ارزش مشتری را ترجیح (اولویت) درک شده­ی مشتری و ارزیابی محصول، عملکردها و ویژگی های محصول و نتایج و پیامدهای بهره گیری از آن بر حسب اهداف و مقاصد مشتری، تعریف می ‌کند. اگرچه این دیدگاه ها متفاوتند واضح می باشد که در ارتباط با آن ها در بعضی حوزه ها اجماع هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش مشتری با بکارگیری محصولات یا خدمات معین مرتبط می باشد و مقوله ای می باشد که توسط مشتریان درک می گردد. به علاوه این فرایندهای اداراکی دربرگیرنده روابط بین آن چیز که مشتریان دریافت می کنند( مانند کیفیت، منافع، مطلوبیت یا کاربرد) و آن چیز که ارزش از دست رفته می پندارند ( مانند قیمت، هزینه مصرف، هزینه های حفظ مشتریان و آموزش آنان) می باشد (موسی خانی و همکاران،1391).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

این پژوهش جهت دست یابی به اهداف زیر انجام می گیرد:

  • مطالعه و سنجش ابعاد دانش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ابعاد ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و ارزش مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد ارزش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه و سنجش ارتباط بین ابعاد دانش مشتری و وفاداری مشتری.
  • مطالعه تأثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری  با فرمت ورد