عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

تقسیم بندی راه های بین شهری

خاطر نشان می گردد که در راه های شریانی اصلی، حرکت در بالاترین سطح خود و دسترسی در پایین ترین حد خود می باشد و رفته رفته این موارد در راه های دیگر تغییر کرده تا اینکه در راههای محلی، دسترسی در بالاترین حد و حرکت در پایین ترین سطح ممکن می باشد.

 • حمل و نقل هوایی

این زیر سیستم نیز خود به دوگروه محلی یا داخلی و بین المللی تقسیم می گردد.به هر حال در سیستم حمل ونقل هوایی از هواپیماها بهره گیری می گردد و این هواپیماها نیز توسط وسایل ثابت وگردان مورد پشتیبانی قرار می گیرند.حمل ونقل مسافرین، بارو کالاها و محموله های پستی جزیی از فعالیت های حمل و نقل هوایی به شمار می رود.جزء ساختمانی اصلی این زیر سیستم، فرودگاه ها در کلاس های مختلف       می باشند و به همین علت در سیستم حمل ونقل هوایی تقسیم بندی مهم دیگری نیز هست که به دسته بندی فرودگاه ها می پردازد و به گونه کلی فرودگاه ها را به چهار دسته فرودگاه برای سرویسهای اصلی بازرگانی، فرودگاه برای سرویس های بازرگانی، فرودگاه ها پشتیبانی و فرودگاه برای هوانوردی عمومی تقسیم می نماید.در شبکه حمل ونقل هوایی فرودگاه های همان گره های شبکه می باشند.

 • حمل ونقل آبی

زیر سیستم حمل ونقل آبی شامل زیرگروه های داخل خشکی، بندری و اقیانوسی می باشند.زیرگروه داخلی خشکی از رودخانه ها، دریاچه ها و کانالهای مصنوعی بهره گیری می نماید و اجزاء جریان در آن به صورت پشتیبانی شده ازسکو (مثل قایق) می باشند. اجزاء جریان در زیر گروه های بندری و اقیانوسی، کشتی هایی با وزن ها و اندازه های مختلف می باشند و به گونه کلی برای جابه جایی کالاها مورد بهره گیری قرار     می گیرند. خطوط دریایی، اگرچه قابل رویت به وسیله چشم نمی باشند اما تسهیلات بندری را به هم متصل نموده و به وسیله قراردادهای بین المللی تثبیت گردیده اند.

 • حمل ونقل از طریق خط لوله

دسته بندی و تعیین گروه های این زیرسیستم معمولا با در نظر داشتن محصولی که ازاین طریق حمل     می گردد،  صورت می پذیرد(مثلا نفت و گاز). به گونه کلی زیر سیستم خطوط لوله ای نسبت به زر سیتم های قبلی دارای تفاوت اساسی می باشد.این تفاوت به دلیل آن می باشد که این زیر سیستم فقط برای حمل ونقل کالا مناسب بوده و وسیله نقلیه ای را نیز بکار نمی گیرد.نهاد شناور در این زیر سیستم همان ماده ای می باشد که در داخل لوله حرکت نموده و حمل می گردد.

علاوه بردسته بندی فوق، سیستمهای حمل ونقل همچنین برساس سرویس های عمومی و خصوصی نیز تقسیم می شوند.این واژه ها به دلیل دسترسی عموم ویا پخش خصوصی بکار رفته می باشد و مالکیت مورد نظر نمی باشد.سیستم های حمل ونقل عمومی به زیرگروه های حمل کننده های قراردادی و حمل کننده های عمومی تقسیم می شوند. حل کننده های قراردادی براساس قراردادهای فردی سرویس خود را در اختیار عموم قرار می دهند.حمل کننده های عمومی معمولا سرویس زمان بندی شده ای را ارائه می دهند و برای پرداخت کنندگان کرایه سرویس دهی می نمایند. تاکسی ها، وسایل نقلیه کرایه و سرویس های فردی دیگر مربوط به گروه حمل کننده های قراردادی بوده و واژه حمل ونقل انبوه معمولا به حمل کننده های عمومی مسافر اتلاق می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد