عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

1-1-1 تجزیه و تحلیل داده ها

پس از به دست آمدن شاخص ها با بهره گیری از روش AHP برای رتبه بندی شرکت کاسترول با سایر رقبا مانند روغن موتور بهران بهمن، پارس سهند و غیره بهره گیری خواهد گردید. برای بهره گیری از این روش از نرم افزار Expert choice و برای بخش توصیفی از نرم افزار Atlas بهره خواهیم گرفت.

1-1-2 نمونه آماری:

دربخش توصیفی به صورت تمام شماری از 50 نفر از کارشناسان مصاحبه به اقدام می آیدو در بخش دوم ابزار گرد اوری  پرسشنامه محقق ساخته می باشد؛ که پرسشنامه در بین از 120 از  مشتریان این محصولات خواهد گردید. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران بدست آمده می باشد. روش نمونه گیری ، نمونه گیری تصادفی میباشد. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری می باشد. حجم جامعه : 180 نفر مشتریان VIP و تعداد نمونه 120 نفر محاسبه شده می باشد.

  قلمرو پژوهش

الف ) قلمرو موضوعی این پژوهش:

مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان در  جزیره قشم در  سال 1392 می باشد.

ب ) دوره زمانی پژوهش :

دوره زمانی پژوهش ، در سال تحصیلی 92-93می باشد .

ج ) مکان پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محیط پژوهش  شرکت کاسترول می باشد.

شرکت کاسترول در سال 1909 آغاز به تولید روانساز تحت نام تجاری کاسترول نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )  با فرمت ورد