عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف اصطلاحات و واژه ها

1-7-1 تعریف مفهومی

1-7-1-1 عملکرد آموزشی

بعضی نظیر مورهد و گریفین (2003)  عملکرد را نحوه ادای وظایف و مسئولیتهای محول شده می دانند که در برگیرنده فرایند و نتیجه عملکرد مجموعه ای از امور می باشد، که عملکرد رفتارهای مرتبط با شغل می دانند که افراد از خود نشان می دهند؛ عملکرد آموزشی عبارت می باشد از کمیت و کیفیت آموزش‌های ارائه شده توسط فرد یا گروه آموزشی (عزتی، 1391).

 

1-7-1-2 منابع مالی

منابع مالی یکی از عوامل و نهاده های آموزشی می باشد که که هر دولت به بخش های مختلف مانند آموزش و پرورش اختصاص می دهد(لاد و هنسن، 1999). و تامین مالی، یعنی مدیریت بر منابع سرمایه‌ای و کسب منابع مالی لازم برای شرکت یا مؤسسه جهت دستیابی به اهداف (امین، 1392). در واقع «تامین مالی» به آن بخش از دانش مالی اطلاق می گردد که روش‌های مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و کمترین هزینه سرمایه، ابداع یا مورد مطالعه قرار می‌دهد(لارنس، 2009).

 

1-7-2 تعریف عملیاتی

1-7-2-1 عملکرد آموزشی

در این پژوهش عملکرد آموزشی از طریق اندازه گیری معدل  و نسبت دانش آموز به  کلاس  به عنوان کیفیت آموزشی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

  • معدل: میانگین نمرات اکتسابی دانش آموزان در سال تحصیلی
  • نسبت دانش آموز به کلاس : این شاخص تعداد دانش آموزان به کلاس های موجود در مدارس را مورد مطالعه قرار می دهد.

1-7-2-2 منابع مالی

بهترین راه برای فهم و شناخت زمینه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش این می باشد که آن را به عنوان یک پدیده مبتنی بر تصمیم گیری در نظر گرفت که در آن تصمیم های آموزشی بایستی به شیوه های تأمین منابع مالی برای آموزش و پرورش ترجمه شوند. نظام تأمین منابع مالی برای دولت، ساز و کارهای سیاسی برای تصمیم گیری، ساختار و تشکیلات اداری به کارگیری تصمیم ها را به شکل خاص خود داراست(مویدی، 1382).

طبق ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور منابع مالی مدرسه از سه جنبه اساسی مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند:

 

الف) سرانه

اعتبارات دولت که با اتکا به تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون نحوه هزینه سرانه از محل اعتبارات کل آموزش و پرورش و یا سازمان های وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی واریز می گردد  که این نوع اعتبارات را سرانه  می گویند.

ب) کمک های بخش دولتی

وجوهی می باشد که به عناوین مختلف از طریق دستگاهها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار می گیرد (مویدی، 1382)

ج) کمک های مردمی

مشارکت پذیری والدین در مدارس به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری در مدارس را تحت پوشش قرار می دهند(جیمز، 2010). کمک های مردمی که حسب دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه به وسیله اشخاص حقیقی جهت انجام هزینه ها به حساب واحدهای آموزشی واریز می گردد.

 

1-8 قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی)

1-8-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال 88الی92 می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد