مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

– مقدمه

یکی از پدیده هایی که در دهه اخیر مورد استقبال زیادی قرار گرفته می باشد ، پدیده هوش هیجانی بوده می باشد که دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل مسائل ، کاستن از اندازه تعارضات بین آن چیز که که بشر احساس می کند با آن چیز که که فکر می کند یا همان تقابل قدیمی ((عقل و دل)) و نظاره زندگی شاد و موفقیت آمیز کسانی بوده می باشد که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند اما به دلیل هوش هیجانی بالاتر به خوشبختی دست یافته اند.پژوهشهای متعددی نشان داده که هوش هیجانی می تواند سبب افزایش اندازه سلامتی ، رفاه ، ثروت ، موفقیت ، عشق و شادی گردد.در واقع مفهوم هوش هیجانی ژرفای تازه ای به هوش بشر بخشیده می باشد و آن را به توانایی ارزیابی هوش عمومی فرد از خود گسترش داده می باشد(بار- آن[1] ، 1999).فهم ما از ارتباط تفکر و هیجانات تا حدودی نادرست شکل گرفته می باشد.اغلب بطور ضمنی بر این باوریم که بهترین زمان برای تفکر هنگامی می باشد که تفکر با هیجانات ترکیب نشده باشد زیرا هیجانات قوی سیر تفکر را با مشکل مواجه می سازد(لیداکس [2]، 2003)مطالعات جدید نشان داده اند که بر خلاف باور اغلب فلاسفه و روان شناسان ، شناخت و هیجانها مستقل و جدای از یکدیگر نیستند ، بلکه ارتباط و پیوستگیهای زیادی بین احساسات و افکار در حیات اجتماعی بشر هست.از سوی دیگر ، احساسات و خلق و خوی ما می تواند تاثیر اساسی بر حیات ذهنی و اعمال و رفتار ما داشته باشند ، اما تا این اواخر ما آگاهی کاملی نسبت به چگونگی و چرایی این تاثیرات نداشتیم.گلمن ضمن مهم شمردن هوش شناختی و هیجانی تصریح می کند ، هوش بهر در بهترین حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقیتهای زندگی می باشد و 80 درصد موفقیتها به عوامل دیگری بستگی دارد و سرنوشت افراد در بسیاری موارد در گرو مهارتهایی می باشد که هوش هیجانی را تشکیل می دهد(جلالی ، 1382).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع هوش هیجانی را این گونه تعریف نمود:شامل توانایی دریافت عواطف ، متناسب ساختن عواطف و احساسات مرتبط ، درک ، فهم اطلاعات مربوط به عواطف و مدیریت عواطف می باشد (جان مایر[3] ، 1990)

[1]-Bar-On

[2]-Le doux

[3]-Mayer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد