عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

هیجان

هیجانها تأثیر مهمی را در زندگی اعمال می کنند.آنها به رویاها ، خاطرات و ادراک ما اثر                می گذارند.هیجانها احساساتی هستند که به زندگی شور و نشاط می دهند و اجازه می دهند شادیها و غمهای زندگی را تجربه کنیم.بدون وجود هیجانات زندگی بی روح ، سرد و پوچ می گردد.

 

مفهوم هیجان از سه جنبه قابل توجه می باشد :

1)هیجان احساس ذهنی و شخصی می باشد . بشر می تواند طیف وسیعی از هیجانهایی را اظهار کند که احساس یا تجربه کرده می باشد . بسیاری از هیجانات با علایم شادی یا تنش همراه هستند که در اکثر موارد به شکل ترکیبی ظاهر می شوند.

2)هیجان نوعی ابراز برانگیختگی می باشد.حالت هیجانی را می توان به مجموعه ای از واکنشهای جسمانی اطلاق نمود بویژه اگر این واکنش بر روی اندامهای بدن مثل قلب و معده و … اثرگذارد.

3)هیجان معمولاً به واکنشی اطلاق می گردد که بشر هنگام روبرو شدن با تهدید بصورت تهاجمی یا توافقی از خود نشان می دهد (آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 39)

2-1-8-مولفه های هیجان

1)مولفه شناختی :

افکار ، باورها و انتظاراتی که نوع و شدت هیجان را تعیین می کند ، ممکن می باشد برای یک فرد لذت بخش و برای فرد دیگر آزار دهنده یا کسل کننده باشد.

2)مولفه فیزیولوژیکی :

هیجان می تواند با تظاهرات و تغییرات جسمانی همراه باشد . مثلاً هنگام ترس ، ضربان قلب بالا می رود و مردمکها گشاده تر می گردد.

3)مولفه رفتاری :

این مولفه به حالتهای مختلف تظاهرات هیجانها تصریح می کند. حالت اندامهای بدن و آهنگ صدا از این جمله می باشد (آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 40)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد